Every Moment – Karina Pasian

#Dirección de arte

Dirección: Aymée Hamon
Dirección de fotografía: Toni Llobet
Producción: Karina Pasian y Aymée Hamon
Dirección de arte: Júlia Garedo
Ayudante de fotografía: Helena González
Maquillaje: Júlia Piñana